Kinderarmoede

29 oktober 2017

Kinderarmoede

 

In Veenendaal leven ongeveer 1000 kinderen van 4 tot 18 jaar in armoede.

De PvdA vindt dat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen, ontwikkeling en perspectief. Daarom heeft de fractie van de PvdA in december 2016 een motie ingediend, die met algemene stemmen door de raad is aangenomen. In deze motie is het college opgedragen om met een plan van aanpak te komen om de armoede onder kinderen in Veenendaal effectief te bestrijden.

Het geld om de kinderarmoede te bestrijden werd beschikbaar gesteld door het kabinet.

Met de lancering van het Kindpakket: veenendaal.mijnkindpakket.nl voor kinderen van 4 -18 jaar heeft Veenendaal een stap in de goede richting gezet om kinderarmoede te bestrijden en erfelijke armoede te doorbreken.

De PvdA is erg blij dat Veenendaal met dit Kindpakket nu ook aansluit bij het Jeugdcultuurfonds.

Voor de PvdA is cultuur immers nog steeds een speerpunt van beleid, omdat cultuur verheft en verbindt.

Albert Doelwijt

Fractievoorzitter PvdA