Zorg en Welzijn

Wij willen het 'streng aan de poort' beleid afschaffen. Het gaat immers om mensen en niet om geld. Verder willen we de eigen bijdrage van de WMO verlagen en een soepele overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg .