Verbonden samenleving

De PvdA maakt zich hard voor een onderling verbonden Veenendaal, waar niemand uitgesloten wordt. Waarbinnen gelijke kansen, rechten én plichten zijn voor iedere Veenendaler. Actief beleid van de gemeente moet ervoor zorgen dat niemand aan de kant staat.