Veiligheid

Elke Veenendaler moet zich veilig voelen in onze stad. Alle vormen van criminaliteit pakken we aan. Veenendaal moet voldoende wijkagenten hebben. Wij willen meer handhaving door wijkagenten en buurtvaders. We zetten daarnaast stevig in op preventie.