Ouderen

De meeste ouderen hebben het goed in onze stad. Maar er zijn ook problemen. Wij willen huishoudelijke hulp binnen de eigen bijdrage, betere voorlichting op voorzieningen voor ouderen, buurtzorg, betaalbaar en goed vervoer, opvang in verzorgingshuizen, aandacht voor het aanpakken van eenzaamheid en een ouderen- ombudsman.