Milieu

De gemeente moet een bijdrage leveren aan de verduurzaming. Wij willen energie besparen, het gebruik van plastic terugdringen, hemelwater gescheiden afvoeren en meer groen in het centrum.