Cultuur en Sport

Alle Veenendalers, groot en klein, moeten lid kunnen zijn van een sportvereniging, individueel kunnen sporten en toegang hebben tot culturele voorzieningen. Sport en cultuur zijn niet alleen goed voor plezier in het leven, maar dragen ook bij tot ontwikkeling, saamhorigheidsgevoel en emancipatie. Er moeten in Veenendaal voldoendediverse, betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn.