16 november 2017

Veel Veense jongeren op de politieke lijsten

De Veenendaalse Krant publiceerde:

Verrassend veel jongeren op Veense kandidatenlijsten

VEENENDAAL Jongeren bestormen de lokale politieke arena. Ofwel, er komen verrassend veel jonge mensen voor op de tot nu toe vastgestelde kandidatenlijsten van de partijen die maart volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij staan overigens bij sommige partijen op, op het eerste oog, onverkiesbare plaatsen, maar met enkele honderden voorkeurstemmen zit je zo in de raad.

Gerard van Wijk

En er zijn partijen die jongeren hoog op de lijst hebben gezet. Soms verdringen zij raadsleden die al jaren meelopen, in bepaalde gevallen omdat die het na jaren raadslidmaatschap zelf genoeg vinden, in andere gevallen niet tot hun genoegen.

Jongeren maken in het algemeen minder gebruik van hun stemrecht dan andere leeftijdsgroepen. Zij hebben ook minder animo om lid te worden van een politieke partij en al helemaal geen tijd om raadslid te willen worden. Maar in Veenendaal ziet de werkelijkheid er anders uit. Op de tot nu toe vastgestelde kandidatenlijsten van de partijen komen nogal wat jongeren voor.

VIER JONGE MENSEN Bij de PvdA staan na lijsttrekker en nieuwkomer Hans van de Braak liefst vier jonge mensen kandidaat. Moska Hellamand, een studerende dochter van Afghaanse vluchtelingen, die op 5-jarige leeftijd naar Nederland kwam, staat tweede. Derde is Eva van der Schoot, een jonge moeder die lid is van de schaduwfractie. Nummer vier is Umar van de Pol, actief lid van de Jonge Socialisten Utrecht, die onderzoekt of er in Veenendaal voldoende belangstelling bestaat voor een afdeling Veenendaal. De student Lars van Unen completeert dit kwartet. Wat opvalt is dat schaduwraadslid Jan Schoeman in de top is weggevallen.

OPVALLEND Het CDA heeft verrassend Harold Schonewille, directeur van muziek- en dansschool Elevate, op nummer één gezet. Bij de VVD valt op dat voormalig fractievoorzitter Ronald Veen na een afwezigheid van enkele jaren weer terugkomt, hij staat derde op de lijst. Opmerkelijk is ook dat wethouder Arianne Hollander terug te vinden is op de negende plek op de lijst. Zij kan uiteraard gevraagd worden voor een nieuwe periode als wethouder, wanneer haar partij plaats neemt in de nieuwe coalitie. Maar zij heeft kennelijk geen trek om eventueel weer als raadslid door te gaan.

D66 Bij de ChristenUnie zien we voormalig wethouder Henk van Soest pas op de elfde en in eerste instantie onverkiesbare plek op de lijst, die bestaat uit een mix van nieuwkomers en ‘oude rotten’. Bij D66 houdt fractievoorzitter Coby van den Heuvel het na vele jaren voor gezien.