Rondweg Oost

19 december 2017

Leefbaarheid voorop

 

De gemeenteraad moet advies uitbrengen aan de Provinciale Staten van Utrecht voor de aanpak van de Rondweg – Oost.
Wat de PvdA betreft staat de leefbaarheid van de bewoners langs de Rondweg – Oost voorop. Ook moet er een afweging worden gemaakt om de doorstroming van het verkeer op de korte en lange termijn te garanderen.

De PvdA vindt dat er op dit moment nog veel onzeker is over de leefbaarheidsmaatregelen. Het simpelweg verbreden van de weg is niet vanzelfsprekend zonder voldoende leesbaarheidsmaatregelen. Niets doen leidt, ook om de wijk te verlaten, tot ongewenste langere wachttijden.

Daarom is de PvdA in elk geval voor een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan.

Een verdiepte aanleg van een verbreding kan met passende maatregelen ook de leefbaarheid te goede komen. De PvdA zal dit dan ook afwegen tegen het niet verbreden van de Rondweg – Oost.

Albert Doelwijt

Fractievoorzitter PvdA