3 juni 2018

PvdA amendeert raadsprogramma op drie belangrijke onderdelen

In eerste instantie was de PvdA niet laaiend enthousiast over het door de ChristenUnie, SGP, VVD en Pro Veenendaal gepresenteerde raadsprogramma. Vooral niet omdat concrete ambities en maatregelen ontbraken op voor ons belangrijke gebieden als armoedebeleid, participatie, vrijwilligers en mantelzorgers.

Kinderarmoede, participatie en vrijwilligers

Tijdens de behandeling van het programma, donderdag  in de Veense gemeenteraad, diende de PvdA amendementen in om deze zaken wel écht te regelen. En de drie amendementen kregen unanieme steun en werden zo onderdeel van het raadsakkoord. Een heel goede reden om alsnog in te stemmen dus! Door onze amendementen is het akkoord een stuk socialer geworden.

Kinderen in armoede is onacceptabel

Nederland is een rijk, welvarend land en het is daarom onaanvaardbaar dat in een stad als Veenendaal zoveel kinderen opgroeien in armoede. Zij lopen daarmee een achterstand op, die op allerlei gebieden zichtbaar is en ook op latere leeftijd nauwelijks goed gemaakt kan worden. In het amendement wordt gesteld dat kinderarmoede in Veenendaal niet meer voor mag komen. Wij verwachten dus extra inspanningen van het college in de komende periode.

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Het tweede amendement gaat over de belangrijke en onmisbare rol van vrijwilligers en mantelzorgers in onze samenleving. Zij kunnen die rol natuurlijk alleen vervullen als zij adequate ondersteuning krijgen en structureel toegerust worden. Ook dat wordt nu geregeld.

Iedereen moet mee kunnen doen

Tenslotte hebben we voor elkaar gekregen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de toekomst van de sociale werkvoorziening en een effectieve uitvoering van de participatiewet. In een stad waar ‘iedereen telt’ moet er extra aandacht zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.