29 oktober 2015

Parkeren en winkelen

cached

 

Veenendaal kent twee problemen die ogenschijnlijk in elkaars verlengde liggen. Het eerste is toenemende leegstand van winkels, waardoor het centrum aantrekkelijkheid verliest en minder bezoekers trekt. Het tweede is de exploitatie van de gemeentelijke parkeervoorzieningen die steeds grotere tekorten vertoont.

De oplossing lijkt eenvoudig: pimp het centrum, maak het winkelen in het Veen weer onderscheidend en -in combinatie met evenementen-een belevenis en de bezoekers uit de regio zullen toestromen. Vollere parkeergarages en gunstiger financiële resultaten zijn dan het gevolg.

Was het maar zo simpel.Immers, vollere parkeergarages verzachten weliswaar de financiële problemen maar ze lossen ze niet helemaal op.

Daarvoor zijn veel drastischer maatregelen nodig, zoals lagere kapitaallasten door extra afschrijvingen op de boekwaarde van de garages. Zulke maatregelen zijn volgens de PvdA onontkoombaar. Immers, de parkeerexploitatie is een enorm financieel probleem dat belangrijke sociale en culturele activiteiten onmogelijk maakt. De PvdA vindt dat zeer onwenselijk.

 

Jan Schoeman

Commissielid