2 april 2016

Oproep aan mensen die oudere verwanten in een EU buitenland hebben

De oproep is in het kader van een onderzoek naar dekking van bijzondere zorg (bijv. opname in een verpleeghuis) van ouderen met een Nederlandse nationaliteit, die een vaste verblijfplaats in een ander EU land hebben.

Het probleem indien deze mensen ernstig ziek worden is dat deze bijzondere zorgkosten niet vergoed worden, ook als ze een zorgverzekering van het land van verblijf hebben. Het land van verblijf en het land van herkomst wijzen naar elkaar.

Paul Tang, onze voorman in het Europarlement, heeft een onderzoek laten doen naar de wettelijke basis voor het vergoeden van deze kosten. Het blijkt dat EU afspraken hier niet in voorzien. Het is dus niet geregeld.  Wij beschikken momenteel over één gedocumenteerde, maar schrijnende casus. Op verzoek van een medewerker van Paul zijn Pierre en Rosemary  op zoek naar andere vergelijkbare gevallen, zodat wij Paul Tang van een goed beeld kunnen voorzien om met zijn team een verbetervoorstel op te stellen.

Kent u iemand die beschikt over informatie over problemen met zorgkosten van Nederlandse ouderen die in het buitenland wonen? Zo ja, contact opnemen met het secretariaat van de afdeling (en u hoeft natuurlijk geen lid van de PvdA te zijn om iets voor deze doelgroep te betekenen). Rosemary of Pierre neemt dan contact op om de informatie op te nemen en af te spreken wat er precies doorgegeven mag worden ten behoeve van een verbeterplan. U kunt uiteraard ook via dit medium uw reactie geven.