25 november 2015

Lokaal Educatieve Agenda

Lokaal Educatieve Agenda

 

Veenendaal werkt aan een nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA). De LEA is een overlegvorm tussen gemeenten en het onderwijs om tot afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Voor de PvdA is de LEA een belangrijk instrument om achterstanden in het onderwijs te voorkomen c.q. weg te werken.

 

De LEA kent wettelijk verplichte taken op gebieden als (taal)achterstanden en onderwijshuisvesting. De PvdA vindt dat inhoudelijk te mager en is blij dat de gemeente ook aandacht wil besteden aan bijvoorbeeld veiligheid, de aansluiting op de arbeidsmarkt en vroegtijdige schoolverlaters. Daarnaast wil de PvdA ouders betrekken bij de totstandkoming van de LEA.

Goed onderwijs ligt aan de basis van ontwikkeling, burgerschap en emancipatie. Daarnaast biedt een diploma de grootste kans op werk. De PvdA vindt het daarom van belang dat iedereen het allerbeste onderwijs krijgt om vervolgens het allerbeste uit zichzelf te kunnen halen. Een volwaardige LEA is daarbij onmisbaar!

Eva van der Schoot

Commissielid