Door Marjon Oostveen op 12 oktober 2018

Laat de haan weer kraaien: PvdA Veenendaal discussieert over toekomst

Dat het niet zo goed gaat met de sociaal-democratie in het algemeen en met de PvdA in het bijzonder hebben de laatste verkiezingen ons heel duidelijk gemaakt. Vrijwel overal verloor onze partij zetels. De harde klap bij de landelijke verkiezingen in 2017 vertaalde zich een jaar later lokaal bijna overal in nog hardere klappen.

Stilstaan bij de toekomst

Waar ligt dit aan? Deugen onze idealen niet meer? Of zijn ze inmiddels voor bijna iedereen gerealiseerd? Of communiceren we niet duidelijk genoeg? Luisteren we te weinig naar wat er leeft in het land? De PvdA Veenendaal vond het hoog tijd om stil te staan bij de toekomst. Wat willen we en hoe gaan we dat doen? Dat deden we samen met de afdeling Ede en met Tweede Kamerlid John Kerstens.

Leren van fouten

Fractievoorzitter Hans van de Braak: “Onze kernwaarden, emancipatie, participatie en solidariteit, zijn nog levendig genoeg. Maar we hebben fouten gemaakt. Mensen zijn afgehaakt. Dat moeten we durven toegeven en ervan leren. Wij moeten nu laten zien dat de PvdA het verschil kan maken. Door in de politiek de nadruk te leggen op goed werk tegen een fatsoenlijke beloning. Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden mee te doen. Door mensen –volwassenen én kinderen- met een taalachterstand actief en op tijd te helpen.

Trots zijn op successen

John Kerstens was duidelijk: “We moeten óók onze successen durven laten zien. Op onze speerpunten werk, wonen, zorg en participatie hebben we mooie dingen geregeld en zijn we met andere druk bezig. We moeten dat zichtbaar en herkenbaar maken”.

Verbinding zoeken

En hoe zit het met de jongeren? Het is niet meer van ‘nu’ dat mensen massaal lid worden van organisaties. Maar door zichtbaar te zijn en door onze idealen op een praktische en moderne wijze te vertalen kunnen wij zeker ook jongeren overtuigen van onze visie. Belangrijk is daarbij wel dat we meer verbinding zoeken met solidaire stromingen, bewegingen en ons meer richten op duurzaamheid en het betaalbaar maken van duurzaamheid voor iedereen.

Krachtig geluid

Van de Braak sluit positief af: “Als we op deze weg doorgaan, gaat de haan met de rooie veren weer kraaien. Wij laten ons geluid krachtig horen!”.