Door Marjon Oostveen op 31 augustus 2018

Gemeente: Houd de Brouwersgracht schoon!

Waarschijnlijk als gevolg van een zeer hete zomer is het water van de Brouwersgracht ernstig vervuild. Omwonenden, winkeliers en bezoekers ondervinden hier veel last van. De PvdA vindt dit een onacceptabele situatie en vraagt het college in actie te komen.

Gemeente verantwoordelijk voor schoonhouden water

Het schoonhouden van de gracht waarin voldoende doorstroming is, waarin er geen onveilige situaties (stank, ongezonde schimmels en algen) ontstaan is volgens ons de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Een vieze, stinkende gracht tast bovendien het imago van Veenendaal aan als veilige, hele en schone stad. De PvdA vraagt de gemeente dit snel aan te pakken en wil weten wat er in het vervolg gedaan wordt om dit soort situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Hiertoe zijn schriftelijke vragen ingediend.