ALV 7 mei

8 mei 2018

De ledenvergadering van 7 mei had als hoofdthema de evaluatie van de verkiezingen en het afscheid van de voormalige voorzitter, alsmede van de fractie 2014-2018.

Het bestuur had een ingezonden memo van de voormalige fractie met die fractie besproken en daaruit de evaluatiepunten gedestillieerd. De campagencommissie had op haar beurt ook de evaluatie gedaan van haar campagne.

Conclusie is dat we de aanbevelingen overnemen (verslag volgt). De discussie over waar we als PvdA ons op moeten richten om onze sociaaldemocratie weer te empoweren wacht vooral nog op de bijeenkomst die Jan Langelaar en Ted Bosman gaan organiseren bij voorkeur nog voor de zomer. Vooralsnog blijkt er nog geen aantoonbare weging aan te voeren in welke mate de campagne, landelijke pvda politiek, de recente raadsperiode bijdragen aan de verkiezingsuitslag. Is dat resp. 5, 80 en 15%? Dan zou campagne voeren geen zin meer hebben aldus de voormalige fractievoorzitter. Helaas is dat ook niet waar, maar belangrijk is wel de kieswijzer en die had zeker beter gekund.

De aanwezigen scheidende mensen (Marja, Albert, Eva en Jan) kregen tenslotte nog een bloemetje of een boekenbon, dat door mooie applauzen werd beaamd voor het vele werk dat door hen is verzet.