Impressie van verkiezings congres jan 2017

 

PvdA Verkiezingscongres

14 & 15 januari, DeFabrique Maarssen

Soms zijn de golven te hoog en is de wind te hard om te kunnen winnen” Met deze woorden begint Diederik Samson zijn afscheidstoespraak voor het verkiezingscongres van onze partij op 14 en 15 januari jl. Om onmiddellijk daarna te vervolgen dat een echte sociaaldemocraat niet opgeeft en straks gewoon opnieuw een poging waagt…… Zijn bevlogen speech maakt veel indruk op de aanwezigen en laat weer eens zien wat een begenadigd campagnevoerder de PvdA verloren heeft.

Maar ook zijn opvolger Lodewijk Asscher laat zich niet onbetuigd. In zijn campagnespeech schetst hij hoe ons land er volgens hem uit kan zien. Aan de hand van de thema’s als verantwoordelijkheid nemen, eerlijke en gelijke kansen voor iedereen, maar ook eerlijk bijdragen, veiligheid, verbonden-heid en de successen die de PvdA de afgelopen tijd heeft weten te behalen, weet hij de zaal tot groot enthousiasme te brengen en achter zich te verenigen. Zie voor zijn volledige toespraak: PvdA.nl  PvdA.

Eerder deze dagen zijn het programma en de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen vastgesteld. Vooral dat laatste gaat niet altijd zonder slag of stoot. De kandidatencommissie had volgens voorzitter Max van den Berg, een uiterst complexe klus te klaren. Toch is zij er in geslaagd om een evenwichtige lijst samen te stellen met behulp van criteria als man/vrouw (echt om-en-om!), deskundigheid en geworteldheid in een regio. Toch worden er vooral voor plaatsen die misschien net wel of net niet verkiesbaar zijn, nog sterke tegenkandidaten voorgesteld. Het congres laat zich echter niet van de wijs brengen en besluit uiteindelijk de lijst ongewijzigd te laten. Dat betekent ook dat Loes Ypma, kandidaat uit onze regio Utrecht, pas op plek 22 terug te vinden is.

Ook op het programma worden veel amendementen ingediend en deels ook aangenomen, soms met maar een paar stemmen verschil!  Ledendemocratie nieuwe stijl werkt echt: ruim 3600 leden hebben de site bezocht, zich een beeld van het programma gevormd en vaak mee gediscussieerd. Ander opmerkelijk feit: de 3 amendementen die worden ingediend naar aanleiding van de speerpunten uit de brief van Lodewijk Asscher over de koers van de partij, worden met een overweldigende meerderheid aangenomen. De PvdA vaart weer een echt linkse koers!

Andere hoogtepunten zijn de toespraak van Achmed Aboutaleb op zaterdag en op zondag het eren van de Helden van de samenleving: de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor mensen die het echt nodig hebben.

Vanuit de afdeling Veenendaal hebben Yvonne, Cloo en ik, als nog-maar-net partijlid, genoten van dit congres. Het was een overweldigende ervaring om met zoveel partijgenoten het feest van de sociaal democratie te vieren. Vele oudgedienden, zij aan zij met opvallend veel jonge enthousiaste leden! Wie beweert dat de rol van de PvdA in Nederland is uitgespeeld, heeft het bij het  verkeerde eind. Als we het enthousiasme en het optimisme van dit congres vasthouden, kunnen we het succes van vier jaar geleden herhalen. Ook hoge golven en harde, gure wind houden ons niet van onze missie af!

Ted Bosman