Raad voorbereidende fractie II

18 december, van 19:30 tot 22:00 | balie 28 of .....

De agenda van de fractie volgt minimaal  de agenda’s van de raad

voor de commissie agenda zie website van de gemeente https://veenendaal.raadsinformatie.nl/

en agenda Raad