Fractieoverleg

6 december, van 19:30 tot 21:30 | gemeentehuis

agenda voor de raadscommissies (en dus voor dit fractieoverleg)

  1. raadscie I
  2. raadscie II
  3. PvdA inbreng buiten de agendapunten
    1. houtstook
    2. motie kinderpardon
  4. communicatie en bezoeken
  5. wvttkk/rondvraag